Huisartsenpraktijk Aarveld Medisch Centrum

Aarveld Medisch Centrum

Ovidiusstraat 117
6417 VV Heerlen
T. 045 - 571 73 66
F. 045 - 571 07 03
praktijk.mca@ezorg.nl

SPOED

Ma-vr van 08.00 tot 17.00:
T. 045-5717366 kies 1

28 november 2019

Manifest van de bezorgde huisarts

Het roer moet om!

Lees in het manifest van de bezorgde huisarts waarom!

Het Manifest van de Bezorgde Huisarts

Dit Manifest, opgesteld op 11 maart 2015 23:50h, is gericht aan:
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport

De Voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland
De Raden van Bestuur van de vier grote zorgverzekeraars,
CZ, Menzis, UVIT en Zilveren Kruis Achmea
Onze huisartsenzorg staat bekend om haar laagdrempeligheid en
uitstekende kwaliteit tegen relatief lage kosten. Als huisarts bied ik
duurzame zorg, op basis van vertrouwen, professionaliteit en het
principe “samenhang door samenwerking”. Met als doel optimale
zorg, in samenspraak met de patiënt. Waarbij de patiënt als persoon
meer is dan zijn ziekte.

Vanuit deze visie neem ik als huisarts mijn maatschappelijke én me-
dische verantwoordelijkheid. Ik werk mee aan belangrijke verbeterin-
gen in de zorg, werk mee aan het verder terugbrengen van medische

kosten en pas mijn praktijkvoering aan op het overnemen van taken

van de tweedelijns zorg. Maar nu zie ik dat al die positieve ontwikke-
lingen teniet gedaan worden. Het zorgstelsel in de eerste lijn is ern-
stig aan het ontsporen. “Product-denken” sloopt het zo succesvolle

huisartsenmodel.
Ik moet als een marktkoopman concurreren met mijn collega’s, in
plaats van samen te werken. De patiënt is consument op de markt
geworden. Het vertrouwen in mijn deskundigheid als arts is door de
zorgverzekeraar ingeruild voor de laagst onderhandelde prijs door de
inkoopmanager. Versnippering door concurrentie dus, in plaats van
samenwerking. Ik weiger mij door de zorgverzekeraar in het keurslijf

van marktkoopman te laten drukken. En ik wil niet dat de zorgverze-
keraar een zieke patiënt primair ziet als een schadelast.

Ik wil op korte termijn met de politiek en zorgverzekeraars uit de hui-
dige impasse komen. Alleen dan kunnen we samen plannen maken

om de zorg echt te verbeteren: meerjarige plannen die zich richten op
gezondheidsproblemen in de regio en de wijk.
Ik daag de politiek en zorgverzekeraar uit om lef te tonen en de realiteit
onder ogen te zien. Erken dat het huidig model van marktwerking in de

eerstelijnszorg mislukt is. Erken dat het toepassen van de mededingings-
wet op de huisartsenzorg absurd is en samenwerking en constructief

overleg blokkeert. Erken dat “samenhang door samenwerking” het enig
juiste recept is voor de continuïteit en kwaliteit van onze zorg.

Als huisarts stel ik daarom de politiek en de verzekeraars de volgen-
de drie eisen:

Haal de huisarts uit de greep van de Mededingingswet en herstel

“samenhang door samenwerking” als leidend principe in de eerste-
lijns zorg.

Samenwerken en onderhandelen alleen op gelijkwaardige basis.
Landelijk én regionaal. Dus geen schijnonderhandelingen meer met
de zorgverzekeraar.
Toon vertrouwen in de deskundigheid van de beroepsgroep.
Stop dan ook de grenzeloze verzameldrift van nutteloze data.
Als politiek en zorgverzekeraars niet bereid zijn op mijn eisen in te

gaan heeft dit verstrekkende gevolgen voor de te maken samen-
werkingsafspraken en voor mijn motivatie als huisarts. Ik ben im-
mers niet meer in staat om optimale huisartsenzorg te verlenen. En

tweedelijns zorg zal niet verder verplaatst kunnen worden naar mijn
praktijk.
Schippers en stuurlui, het roer moet om. Nu.

naar het nieuwsoverzicht