Huisartsenpraktijk Aarveld Medisch Centrum

Aarveld Medisch Centrum

Ovidiusstraat 117
6417 VV Heerlen
T. 045 - 571 73 66
F. 045 - 571 07 03
praktijk.mca@ezorg.nl

SPOED

Ma-vr van 08.00 tot 17.00:
T. 045-5717366 kies 1

Coronavirus informatie

Geleidelijk hervatten van zorg aan niet-Corona patienten

Onze beroepsvereniging heeft groen licht gegeven voor het gedeeltelijk hervatten van zorg aan niet-Corona patienten. Hierbij is in acht neming van de veiligheidsmaatregelen van essentieel belang.

Wat betekent dit voor u?

Uw kunt voor urinecontrole, bloedafname een afspraak maken bij onze doktersassistente.

Uw gezondheidsklachten kunt u telefonisch bespreken met de doktersassistente en/ of uw huisarts, deze zal dan beoordelen of een spreekuurbezoek noodzakelijk is.

Ook de spreekuren van de praktijkondersteuner zullen geleidelijk aan opgestart worden.

Tijdens alle spreekuren streven we ernaar de drukte in de wachtkamer en de duur van uw aanwezigheid in de praktijk tot een minimum te beperken. Daarvoor vragen we u om buiten te wachten totdat uw afspraak gepland is en alleen te komen.

Alle medewerkers dragen gedurende het patientencontact een mondmasker en handschoenen.

Kom NIET onaangekondigd naar de praktijk, maar neem eerst telefonisch contact op!

Coronacentrum in hotel van der Valk te Urmond werd 18 mei gesloten.

Doel van het Coronacentrum is om de Corona gerelateerde klachten te bundelen op 1 locatie en zo in tijden van schaarste, 'zuinig' met de beschikbare beschermingsmiddelen en zorgmedewerkers om te gaan.

Als u Corona gerelateerde klachten heeft en uw huisarts vindt het noodzakelijk u hiervoor te onderzoeken dan komt u hiervoor in principe NIET meer naar het Corona spreekuur in onze praktijk. U wordt door een waarnemend huisarts in het Coronacentrum in Urmond onderzocht.

U zult na het telefonisch consult met uw huisarts gebeld worden door een assistente van het Coronacentrum om het tijdstip van de afspraak door te geven. 

Uw dossier wordt tijdelijk inzichtelijk gemaakt (LSP koppeling wordt aangezet) voor de waarnemend huisarts in het Coronacentrum. De assistente zal u vragen uw mobiele telefoon en oplader mee te nemen.

Vanaf 18 mei sluit het Coronacentrum haar deuren en zal het Corona spreekuur in de huisartsenpraktijk hervat worden. Als u een afspraak heeft op het Corona spreekuur komt u op de afsgesproken tijd naar de achterdeur en wordt u daar ontvangen door een volledig in persoonlijke beschermingsmiddelen gehulde huisarts. Na afloop van het consult verlaat u de praktijk ook weer via de achterdeur.

Visites in het kader van Corona gerelateerde klachten of andere spoedeisende problemen worden zoals altijd door uw huisarts zelf gereden.

Als u vragen wilt stellen of recepten wilt bestellen, maak dan (wanneer u zich hier al eerder voor heeft aangemeld) zeker gebruik van ons patientenportaal

Voor vragen over het Coronavirus kunt u ook terecht op

thuisarts.nl

rivm.nl

U kunt uw vraag ook stellen via de RIVM infolijn 0800-1351 (dagelijks van 8.00-20.00)

Coronastress? Onze psychologe helpt!

De 'intelligente lock-down' brengt nogal wat te weeg...

Voelt u zich ook meer gespannen nu u thuis werkt en tegelijkertijd uw kinderen onderwijst?! 

Ondanks dat de praktijk vanwege het Coronavirus al enige tijd 'op slot'
is, is er voldoende ruimte om via een telefonisch consult of
beeldbellen in contact te komen met de POH-GGZ/psychologe. Daarnaast
zijn er ook diverse e-health modules beschikbaar zoals Omgaan met Coronastress of Thuiswerken (voor mensen die vanwege Corona thuiswerken
en hier praktische ondersteuning bij zoeken).

Neem dus gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Medische verklaringen in het kader van Corona

Als behandelend arts (in dit geval de huisarts) mag je geen verklaringen afgeven betreffende een 'éigen' patient, waarbij een oordeel gegeven wordt over de medische geschiktheid of ongeschiktheid van de persoon om bepaalde dingen wel of niet te doen.

Een onafhankelijk arts kan dit wel. Deze laatste kan wel, met uw toestemming, informatie inwinnen bij de behandelend arts.

Zie de folder weigering van geneeskundige verklaring en fit to fly verklaring

Omdat de symptomen van hooikoorts zouden kunnen lijken op de symptomen van COVID 19 worden wij sinds de herstart van de scholen gevraagd 'hooikoorts-verklaringen' af te geven. Ook dit is een medische verklaring die dus niet mag worden afgegeven.

Bekijk de bijlage voor uitleg.