Huisartsenpraktijk Aarveld Medisch Centrum

Aarveld Medisch Centrum

Ovidiusstraat 117
6417 VV Heerlen
T. 045 - 571 73 66
F. 045 - 571 07 03
praktijk.mca@ezorg.nl

SPOED

Ma-vr van 08.00 tot 17.00:
T. 045-5717366 kies 1

27 juni 2022

De huisartsen vragen uw aandacht! De oplossing staat in het 8 puntenplan

Deze week staat in het teken van de landelijke huisartsen manifestatie op 1 juli.

Zaterdag jongstleden stond er in de Limburger een artikel over de landelijke huisartsen actie. Huisarts Marijn van Oord licht toe waar de schoen wringt: ‘Als we niets doen gaat het ten koste van de kwaliteit van de zorg. Het water staat ons aan de lippen’ 

De huisartsen van Oostenlijk Zuid-Limburg (OZL) zijn landelijk koploper in het leveren van goede zorg afgestemd op de behoefte van de patient in deze regio. Om te zorgen dat we ons werk met plezier kunnen blijven doen en ons kunnen inzetten voor goede zorg hebben we een 8 puntenplan opgesteld. 

Onderstaand 8 puntenplan is het voorstel voor concrete oplossingen.

Zorg zo thuis mogelijk in de wijk georganiseerd
Huisartsen organiseren specialistische en GGZ zorg in de wijk 

Hiervoor komt ruimte om dit in te kopen

Toch verwijzing en wachtlijst: wanneer u alsnog naar het ziekenhuis/een andere zorginstelling moet, is de instelling waar u op lijst staat verantwoordelijk

Ziekenhuis en GGZ zijn verantwoordelijk voor de mensen op hun wachtlijst en monitoren hun gezondheid

Diensten eerlijk verdeeld onder dokters die werkzaam zijn in de regio

Einde vrijemarkteerstelijnszorg
Maximumtarieven
Verplichting waarnemers tot doen van diensten

Er moet budget komen om problemen mbt “Welzijn” op te lossen

Structureel budget voor sociaal domein en preventie
Er is aanbod voor specifieke groepen

Mensen met licht verstandelijke beperking (LVB)
Er komt één verwijsloket

Wij willen de ruimte krijgen om geld in te zetten waar het écht nodig is in de regio
Zorgverzekeraars geven ruimte om bijv S3 segment in te richten naar regionale wensen
Dit draagt écht bij aan de wensen van huisarts en patiënt en is passend bij problemen in de regio

Wij accepteren géén paarse krokodillen meer
Extern: WTZA, onzinnige verwijsregels
Paarse krokodillen in eigen organisatie en van de beroepsgroep accepteren we niet meer (regeltjes, accreditatie en herregistratie)

Wij steken hand in eigen boezem
Huisartsenzorg is laagdrempelig en beschikbaar in uw wijk.
We zorgen dat huisartsenpraktijken goed georganiseerd en gedigitaliseerd zijn.
O&I gelden worden ingezet om praktijk up-to-date te brengen (organisatie en ICT)

Wij nemen verantwoordelijkheid voor doelmatig verwijzen
Wij leiden zelf personeel op; voldoende stageplaatsen, ruimte voor zij-instroom en HBO opleiding voor doktersassistentes

naar het nieuwsoverzicht