Huisartsenpraktijk Aarveld Medisch Centrum

Aarveld Medisch Centrum

Ovidiusstraat 117
6417 VV Heerlen
T. 045 - 571 73 66
F. 045 - 571 07 03
praktijk.mca@ezorg.nl

SPOED

Ma-vr van 08.00 tot 17.00:
T. 045-5717366 kies 1

Verklaringen en verwijzingen

Als behandelend arts (in dit geval de huisarts) mag je geen verklaringen afgeven betreffende een 'éigen' patient, waarbij een oordeel gegeven wordt over de medische geschiktheid of ongeschiktheid van de persoon om bepaalde dingen wel of niet te doen. 

Een onafhankelijk arts kan dit wel. Deze laatste kan wel, met uw toestemming, informatie inwinnen bij de behandelend arts.

Zie de folders weigering van geneeskundige verklaring en fit to fly verklaring

en de website verwijsafspraken.nl

Als u uw huisarts wil vragen de papieren voor een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering in te vullen kunt u de papieren afgeven bij de assistente. Uw huisarts zal ze dan binnen 10 werkdagen verwerken.

Een dieetbevestiging ( in het kader van de belastingaangifte) ingevuld door uw huisarts is alleen nodig als de belastinginspecteur daar specifiek om heeft gevraagd.

Verwijzingen voor ergotherapie, fysiotherapie, logopedie kunt u aanvragen via de assistente. Uw huisarts zal ze binnen 10 werkdagen verwerken.

Het valt ons op dat we regelmatig de vraag krijgen achteraf een verwijsbrief te maken voor een specialistenbezoek. Vandaar graag uw aandacht voor het volgende:

Wij geven geen verwijsbrieven achteraf. Als u denkt ziekenhuiszorg nodig te hebben maak dan een afspraak met uw huisarts om dit te bespreken. Maak niet op eigen initiatef alvast een afspraak met de specialist.

U kunt het uiteraard goed hebben ingeschat en dan verwijzen wij u graag. Maar wij hebben als professionals de plicht om goed te kijken wat eerstelijnszorg is (oa. in de huisartspraktijk) en wat doorgestuurd moet worden naar een specialist.

Gelukkig zijn er ook heel veel zaken waar wij u, in onze praktijk, zelf mee kunnen helpen!