Huisartsenpraktijk Aarveld Medisch Centrum

Aarveld Medisch Centrum

Ovidiusstraat 117
6417 VV Heerlen
T. 045 - 571 73 66
F. 045 - 571 07 03
praktijk.mca@ezorg.nl

SPOED

Ma-vr van 08.00 tot 17.00:
T. 045-5717366 kies 1

Kwaliteit

Opleidingspraktijk

Huisartsenpraktijk Aarveld Medisch Centrum is een opleidingspraktijk, dit betekent dat er doktersassistentes, praktijkondersteuners en huisartsen-in-opleiding stage lopen in de praktijk.

NHG Praktijk Accreditering

Het NHG, Nederlands Huisartsen Genootschap, ontwikkelde samen met de Radboud Universiteit Nijmegen een systeem voor praktijkaccreditering. Wanneer een praktijk het accrediteringstraject met succes heeft doorlopen, krijgt het een NHG-keurmerk. Dit laat zien dat in de huisartsenpraktijk systematisch en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Met aandacht voor organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en het oordeel van de patiënt.

Sinds 2010 is huisartsenpraktijk Aarveld Medisch Centrum in het bezit van het NHG keurmerk! Wij streven naar een continue verbetering van de praktijkvoering en patientenzorg, helpt u ons hierbij? Uw adviezen en tips zijn van harte welkom.

Uw mening over zowel uw huisarts als de praktijk in algemene zin wordt op prijs gesteld. Als u klikt op huisarts Consten, Palmen, Palmen-ScheepersPluijmaekers of praktijk kunt u de vragenlijst digitaal invullen.

We willen u erop attenderen dat de telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden.

Kaderarts Diabetes en kaderarts hart- en vaatziekten

Sinds 2008 is huisarts Palmen kaderarts Diabetes Mellitus. In 2019 voegde hij daar de titel kaderarts hart- en vaatziekten aan toe.

Wat betekent dat?

Een kaderarts is een huisarts die zich heeft bekwaamd in een speciaal deelgebied van de huisartsgeneeskunde. De kaderarts speelt een belangrijke rol in het opstellen van regionale en landelijke richtlijnen, vormt een schakel tussen de eerste en de twee lijn en vervult een consultatieve functie voor collega huisartsen en praktijkondersteuners.

Huisarts Palmen maakt zich sterk voor de geprotocolleerde zorg voor patienten met diabetes mellitus, hart- en vaatziekten. Tevens verzorgt hij nascholing voor professionals en draagt bij aan verbetering van de samenwerking tussen specialist en huisarts in de Oostelijke Mijnstreek.

Elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens

Uw medische gegevens zijn gebundeld in uw medisch dossier, uw huisarts beheert deze gegevens.

Als u echter in de avond of in het weekend de huisartsenpost bezoekt is de huisarts die u daar treft NIET op de hoogte van uw medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik. Om u zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen zou het voor de betreffende huisarts wenselijk zijn een korte samenvatting van uw medisch dossier te kunnen inzien.

Het LSP, Landelijk Schakelpunt, heeft een netwerk ontwikkeld dat inzage in uw medisch dossier in noodsituaties mogelijk maakt.

U dient toestemming te geven voor het beschikbaar stellen van deze gegevens. Zonder uw toestemming is het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens NIET mogelijk.

Wilt u er meer over lezen, surf naar www.vzvz.nl of download de folder.

Wilt u toestemming geven voor het elektronisch uitwisselen van uw gegevens, meldt u direct aan op www.ikgeeftoestemming.nl, of vertel het uw huisarts.

Corona maatregel

Om een goede informatieoverdracht tussen de huisarts, huisartsenpost en spoedeisende hulp te waarborgen is er gedurende de Corona pandemie een tijdelijke maatregel van kracht.

Als u reeds toestemming gegeven heeft voor uitwisseling van uw gegevens verandert er niks.

Als u reeds toestemming geweigerd heeft voor uitwisseling van uw gegevens verandert er niks.

Als u nog geen beslissing kenbaar heeft gemaakt wordt er nu automatisch vanuit gegaan dat u toestemming geeft en zijn uw relevante gegevens inzichtelijk voor waarnemend huisartsen op de huisartsenpost en artsen op de spoedeisende hulp. Als de Corona pandemie voorbij is zal dit worden teruggedraaid.

AVG

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Voor ons privacyregelement klik hier.

Het opvragen van uitslagen door derden wordt bijvoorbeeld niet gehonoreerd. 

Dit betekent dat uw huisarts of doktersassistente u ZONDER toestemming van de patient geen uitslagen van een ander bijvoorbeeld uw ouder of partner mag doorgeven. Als de patient vooraf toestemming gegeven heeft voor het opvragen van uitslagen door derden kan dat WEL. 

NIVEL zorgregistraties eerste lijn

Als praktijk stellen we geanonimiseerde gegevens beschikbaar aan het onderzoeksinstituut NIVEL. Zo wordt in kaart gebracht voor welke gezondheidsproblemen mensen de huisarts bezoeken en hoe vaak.

Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

RNFM

Onze praktijk is één van de plaatsen van waaruit Universiteit Maastricht onderzoek doet om de gezondheidszorg te verbeteren.

De universiteit maakt voor onderzoek gebruik van gegevens die in de computer van de praktijk staan.

Persoonlijke gegevens zoals uw naam worden niet aan de universiteit doorgegeven.

Wanneer u er bezwaar tegen heeft dat uw (anonieme) medische gegevens naar de universiteit gaan, laat het ons dan weten. Mocht u hierover of over een onderzoek nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij ons terecht of bij onze assistentes.

Bigregistratie

Uw huisarts is BIG geregistreerd. Dat betekent dat hij of zij bevoegd is het beroep huisarts uit te oefenen.

Consten 09063992001

Palmen 69023183901

Palmen- Scheepers 59032115201

Pluijmaekers 39064821101

Uw mening telt!

Via zorgkaart Nederland, kunt u uw mening geven over de zorg in onze huisartsenpraktijk.

Natuurlijk stellen we het op prijs als u op- of aanmerkingen schriftelijk of mondeling met ons deelt. Zie hiervoor ook het hoofdstuk klachtenregeling.