Huisartsenpraktijk Aarveld Medisch Centrum

Aarveld Medisch Centrum

Ovidiusstraat 117
6417 VV Heerlen
T. 045 - 571 73 66
F. 045 - 571 07 03
praktijk.mca@ezorg.nl

SPOED

Ma-vr van 08.00 tot 17.00:
T. 045-5717366 kies 1

Jan Palmen

JVH Palmen roepnaam Jan, huisarts Aarveld Medisch Centrum 57 jaar oud, vader van 3 kinderen, Jeroen, Thomas en Fleur, 25 jaar getrouwd met Esther Palmen-Scheepers.

Na het artsexamen aan de Universiteit van Maastricht een jaar werkzaam geweest als toegevoegd Universitair Docent Anatomie/Embryologie aan de UM. Daarna militaire dienstplicht als eerste-luitenant-arts op het NAVO hoofdkwartier AFCENT in Brunssum. Na de dienstplicht gestart met huisartsenopleiding aan de Universiteit Maastricht

In september 1991 gevestigd in associatie met dokter B. van der Werf als opvolger van dokter H. Logister. In 2003 gestart als huisartsopleider aan de UM. In 2005 begonnen met de kaderopleiding Diabetes Mellitus aan de VU Amsterdam (Prof. dr. Giel Nijpels); Universiteit Utrecht (Prof dr. Guy Rutten) en Universiteit Nijmegen (Prof.dr. Wim de Grauw). In 2008 werd de kaderopleiding succesvol afgesloten. Sindsdien naast het reguliere werk als huisarts werkzaam als; gastdocent DM aan de huisartsenopleiding in Maastricht, adviseur Diabeteszorggroep HOZL, docent insulinecursus Langerhansstichting Nederland en sinds 01 juli 2011 Hoofddocent Diabetologie Huisartsenopleiding Nederland.

Na de pensionering van dokter van der Werf 01 juli 2011 geassocieerd met dokter Jelleke Consten, dokter Jeanine Pluijmaekers en echtgenote Esther Palmen-Scheepers. Dokter Consten en dokter Pluijmaekers hebben een deel van hun huisartsenopleiding  in Aarveld Medisch Centrum gedaan (opleider dokter Palmen).

Aandachtsgebieden naast de reguliere huisartsgeneeskunde zijn; cardiovasculair risicomanagement; het bewegingsapparaat waaronder tapen en bandageren en Cyriax-injecties; oogheelkunde in huisartsenpraktijk; kleine chirurgie en natuurlijk diabetes mellitus.

Mijn profiel op LinkedIn.

toon alle medewerkers